Najprościej użyć szybkiej wyceny: klikająć tutaj.

Strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami. Aby samodzielnie obliczyć objętość tekstu do przetłumaczenia, należy użyć standardowej funkcji programów do edycji tekstu jaką jest statystyka wyrazów. Podaną liczbę podzielić przez 1800 i uzyskany wynik zaokrąglić.

Podany cennik nie jest jednak jedynym kryterium wpływającym na cenę tłumaczenia. Przy większej ilości tekstu cena podlega negocjacji.
W trybie standardowym wykonujemy od 8-10 stron dziennie.

 

Szacunkowy cennik tłumaczeń nieuwierzytelnionych w trybie standardowym:

  • angielski- polski, polski- angielski 26 zł/ stronę
  • tryb ekspresowy + 50%

 

Symultaniczne i kabinowe:

  • angielski- polski, polski- angielski 100 zł/ godzinę

 

Konsekutywne

  • angielski- polski, polski- angielski 85 zł/ godzinę

Wszystkie ceny są cenami netto.